Publikationer

Tid för frihet

Tid för frihet handlar om livets grymhet, lust och passion. Vissa av dikterna är skrivna på engelska för att på bästa sätt presentera poesin. Fotografierna illustrerar dikterna för att ge ytterligare dimension till innehållet. Kärlek över generationer.

Generationer

Generationer handlar om Fredrik som är nyinflyttad student i Uppsala. Han känner en stor nyfikenhet inför juridik som han valt som sitt framtida yrke. Fredrik och hans vänner inser med åren att juridik är ett intrikat ämne. Dessutom, att samtidigt leta efter den stora kärleken visar sig vara en ännu större utmaning. Kanske den svåraste och viktigaste frågan att lösa i livet resonerar de.