29 december 2013

Tack så mycket för gratulationer på min födelsedag. Jag är så lycklig att det är den 29 december. I stället för att tänka på innebörden av namnet på min födelsedag så tänker jag på vilket land som kommer att bli nästa medlem av Europeiska unionen. Det gör det lättare för mig. Idag är det 28 medlemmar i Europeiska unionen. Kroatien var det senaste landet att bli medlem, så vilket land blir nästa ?

När jag växte upp på landet så var det lång resväg till mina väninnor. Jag talar om kilometrar. Vi träffades ju i skolan, men vi träffade också under helgerna. Idag pratade jag med en av mina bästa vänner från den tiden. Så trevligt!

Men jag känner mig lite dum som inte har en man. Det måste vara mitt mål nästa år. Men som jag har sagt, det är svårt att lita på någon när du har blivit sårad .

Jag trodde aldrig att jag skulle kunna leva ensam men det gör jag faktiskt idag. Jag är också en ny Anna. Jag är inte samma Anna som åtta år eller tjugo år sedan. Kanske det är svårt för Dig att acceptera. Men det är verkligheten. Jag tycker emellertid att det är positivt att mogna. Kanske är jag som gott franskt vin från 1970 😉 . Dock har jag vuxit upp med traditioner och jag vill fortsätta leva med traditioner. Du kanske tycker att jag är konservativ, men så är det.

Jag tog en promenad idag. Vackra Stockholm .

 

Stor kram,

Anna

 

And in English…

 

Thank you so much for congratulations on my birthday. I am so Happy that it is the 29th of December. Instead of thinking of the meaning of the name of my birthday, I think about what country will bee the next member of the European Union. That makes it easier for me. Today there are 28 members of the European Union. Croatia was the latest country to become a member, so what country will be next?

When I grew up in the countryside there was a long distance to my friends. I am talking about kilometers. We met of course at school but we also met during weekends. Today I talked to one of my best friends at that time. So nice.

However, I feel a bit stupid not having a boyfriend. That has to be my goal next year. But as I have told you, it is difficult to trust when you have been hurt. I never thought I could live alone, but I actually do that today. I am also a new Anna. I am not the same Anna as eight years ago or twenty years ago. Maybe that is difficult for you to accept. But that is the reality. I find it positive to mature. Maybe I am like good French wine from the 1970 😉 . However, I have grown up with traditions and I would not like to change that. You might find me conservative, but that is me.

I went for a walk today. Beautiful Stockholm.

 

Lots of love,

Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *