När livet inte blir som man har tänkt sig

Att sätta saker och ting på sin spets och utmana olika perspektiv på vägar/öden i livet är nyttigt. Med öde menar jag här slump. Någonting man inte kan styra över. Sägs det. Det finns en vetenskap som heter sannolikhetslära. Jag har aldrig förstått mig på denna i och för sig mycket vackra teoretiska vetenskap. Gauss kurva förstår jag mig på. Den är väldigt rimlig och kan appliceras inom nästintill oändligt många olika områden.

Min bok jag skriver rör på ett sätt balansen mellan öde och att kunna styra sitt öde. Den fria viljan. Kanske vad som är djur eller människa. Jag fick en gång för många år sedan höra att det som skiljer människan från djur är tanken.

Det här har jag funderat på i många år och kanske, eller snarare helt säkert, så finns det ett neurobiologiskt svar. Jag tror mycket handlar om balans mellan impulsivitet och kontrollerat och avvägt beteende. Att reagera instinktivt och att i stunden, sekunden, inse att det är en oigenomtänkt tanke som behöver tänkas om igen för att sedan mynna ut i en kontrollerad, avvägd, handling.

Jag har träningsvärk, inte bara i vaden, ikväll. Det är en vacker sensommar kväll med blå himmel i Stockholm. Temperaturen är behaglig. Jag behöver låta hjärnan få vila denna kväll till vacker piano musik. Musik påverkar mina belöningsystem mycket. Man har, för att koppla till vetenskap, kunnat se hur vissa hjärnområden är mer aktiva hos musiker.

God kväll,

Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *